Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Iban Zalduaren ipuingintza: guda eta gaztaka

Document type :
Book sections
Complete list of metadata

https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/hal-02571459
Contributor : Jean-Philippe Talec Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, May 12, 2020 - 8:01:17 PM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:06 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02571459, version 1

Citation

Mikel Ayerbe Sudupe. Iban Zalduaren ipuingintza: guda eta gaztaka. Arroita I. & Otaegi L. Oroimenaren lekuak eta lekukoak: Gerra Zibilaren errepresentazio artistikoak vs. Kontaera historiko-politikoa, EHU argitalpen zerbitzuak, pp.201-212, 2015, 978-84-9082-290-6. ⟨hal-02571459⟩

Share

Metrics

Record views

11