Skip to Main content Skip to Navigation
Books

Euskalkien sailkapen berria [Nouvelle classification des dialectes basques]

Résumé : Esku artean duzun lan hau ez da euskalkien sailkapen bat gehiago. Izan ere, liburu honek errotik aldatzen du euskalkiak eta hizkerak sailkatzeko metodologia. Metodologia eta prozedura berriak azken bost urteotan garatutako ikerketen bidez landu dira, eta lortu diren emaitzen dibulgazio-lana duzu argitalpen hau. Hizkuntzalarientzat ez eze euskalkiak maite eta tokian tokiko hizkeren zale den irakurle ororentzat egina da liburua.
Document type :
Books
Complete list of metadata

https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/hal-02555434
Contributor : Julien Rabaud Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, April 27, 2020 - 11:59:31 AM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:06 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02555434, version 1

Citation

Charles Xarles, C., X. Videgain, Gotzon Aurrekoetxea, Iñaki Gaminde, José Luis Ormaetxea. Euskalkien sailkapen berria [Nouvelle classification des dialectes basques]. Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua = Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, 2019, Unibertsitateko Eskuliburuak - Manuales Universitarios, 978-84-13-19096-9. ⟨hal-02555434⟩

Share

Metrics

Record views

13