La gramàtica de l'Institut d'Estudis catalans : una nova manera de fer gramàtica - Université de Pau et des Pays de l'Adour Access content directly
Conference Papers Year : 2017

La gramàtica de l'Institut d'Estudis catalans : una nova manera de fer gramàtica

Domains

Linguistics
Not file

Dates and versions

hal-02551543 , version 1 (23-04-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02551543 , version 1

Cite

Anna Pineda, Ares Llop. La gramàtica de l'Institut d'Estudis catalans : una nova manera de fer gramàtica. Curs ICE-GrOC La Gramàtica catalana (2016) i la Nueva gramática de la lengua española (2009-2011) : Comparació i avaluació de propostes per a la seva aplicació als cursos d'ESO i Batxillerat, Universitat Autònoma de Barcelona, Oct 2017, Barcelona, España. ⟨hal-02551543⟩
14 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More